Vil du jobbe som museumspedagog?

Da kan du være aktuell for en av våre to 3-årige prosjektstillinger som museumspedagog. Den ene stillingen vil være knyttet til museets to avdelinger i Bergen; Norges Fiskerimuseum og Det Hanseatiske Museum. Den andre til museets avdeling på Herdla i Askøy.

De som blir ansatt vil få hovedansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av tilbudet for skoler og andre grupper. Pedagogene vil videre få en sentral rolle i arbeidet med å utvikle nye formidlingsopplegg. Utgangspunktet kan være museets kulturhistoriske kunnskapsbase, men også natur og omgivelser. Gjerne i en kombinasjon der historisk kunnskap knyttes opp mot dagens utfordringer knyttet til miljø og ressursforvaltning.

Norges Fiskerimuseum åpner 1. juni 2015 helt nye utstillinger som fyller tre sjøboder i Sandviken. Her vil fiskerinæringen og dens naturgrunnlag presenteres. Flere utstillinger kommer til de neste årene, blant annet et kunnskapslaboratorium der temaet er sjømat for fremtiden .

Det Hanseatiske museum på Bryggen er et av landets best besøkte museum, og er for tiden i fokus som arena for NRKs historiske realityserie Anno 1764 . Museet presenterer hanseatene historie, med fokus på kontoret i Bergen.

Herdla museum har fokus på øyas krigs- og forsvarshistorie, inkludert ansvaret for et fredet torpedobatteri fra den kalde krigen. Natur er det andre hovedfeltet, med særlig vekt på øyas spesielle geologi og rike fugleliv. Museet vil i 2016 flyttet inn i nye lokaler på Herdla fort.

Vi søker etter engasjerte og utadvendte personer som kan ta initiativ og jobbe selvstendig. Vi stiller krav om utdanning innen pedagogikk, helst med fordypning i naturfag/friluftsliv. Ellers vil museumspraksis, språkkunnskaper og kjennskap til skoleverket tillegges vekt. Begge stillingene er i 100 %. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. En vellykket prosjektperiode kan resultere i faste stillinger.

Lønn etter st. kode 1434 i Landsoverenskomsten for museer. 

Museet har tjenestepensjon i KLP og er tilsluttet Hovedorganisasjonen VIRKE.

Søknadsfrist 26. januar 2015

Søknad og eventuelle spørsmål kan sendes til direktør i Museum Vest, Stig Stark-Johansen på e-post: stig@museumvest.no