Vil du jobbe hos oss?

Kommunikasjons-rådgiver - engasjement 1 år

Åtte museer i og rundt Bergen søker en aktiv og engasjert kommunikasjonsrådgiver.

Din jobb blir å:

· være en aktiv part når strategien for kommunikasjon blir valgt og gi råd til ledelsen innenfor feltet 

· ha kontakt med media med blant annet utforming av pressemeldinger

· utvikle og publisere tekster og film på Museum Vest (MV) sine nettsider

· være en veileder for andre i organisasjonen som arbeider med tekst og foto/film på nett.

· profilere museene i sosiale medier, og ha en god forståelse for hvilke digitale flater vi skal bruke våre ressurser på i årene som kommer. 

Vi prøver dette i ett år. Lykkes vi, vil dette kunne bli en fast stilling.

På spørsmål om kompetansen til søkeren, vil vi være mer opptatt av den rette personen enn at personen har rett formell kompetanse. Egnethet til oppgaven vektlegges sterkt. 

Må ha førerkort og disponere bil.

Tariffavtale under Virke Kultur, pensjonsordning i KLP.

Ved spørsmål om jobben, ta kontakt med direktør Stig Stark-Johansen på tlf. 924 14 887 eller Stig@museumvest.no.  Søknaden sendes personal@museumvest.no innen 1. mai 2018. 

 

Museum Vest (MV) er et konsolidert museum med syv avdelinger; Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla museum, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet, Bjørn West museet og fra 1. jan. i 2019 blir trolig Bergens Sjøfartsmuseum (BSJ) en del av MV. Museene har havet som fellesnevner. Museum Vest, vil med BSJ, har vel 55 årsverk og er organisert som en stiftelse med eget styre.