Arkivar (prosjektstilling 4 måneder)

Museum Vest har fått prosjektmidler til å ordne og gjøre tilgjengelig arkiver samlet inn av Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum. Til dette arbeidet søker vi etter en arkivar i 100 % prosjektstilling i 4 måneder.

 

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Arkivfaglig kompetanse
  • Erfaring med arkivarbeid/ordningsarbeid
  • Gode praktiske ferdigheter i bruk av IKT og gjerne erfaring med arkivprogrammet ASTA
  • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
  • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

·         En hyggelig og inkluderende arbeidsplass

·         Interessante arbeidsoppgaver

·         Faglig oppfølging 

Lønn etter avtale basert på Landsoverenskomsten for museer. Pensjonsordning i KLP. Oppstart etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagsjef for forvaltning Lisa Amalie Elle per e-post lisa.elle@museumvest.no eller telefon 930 48 684.

Søknaden og cv sendes på e-post til personal@museumvest.no innen 8. april 2018.

Museum Vest (MV) er et konsolidert museum med syv avdelinger; Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla museum, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet, Bjørn West museet og fra 1. jan. i 2019 blir trolig  Bergens Sjøfartsmuseum (BSJ) en del av MV. Museene har havet som fellesnevner. Museum Vest, vil med BSJ, ha vel 55 årsverk og er organisert som en stiftelse med eget styre.