Formidler - Visningsanlegg for havbruk

 

Museum Vest, ved Norges Fiskerimuseum, har inngått et samarbeid med Lerøy Vest AS, som har fått en visningskonsesjon. Museet skal være ansvarlig for formidlingen. Ambisjonene er at dette skal bli det faglig fremste og best besøkte visningsanlegget i landet.

 

Er du en dyktig formidler? Har du høyere utdanning og erfaring innen sjømatproduksjon, havteknologi, marinbiologi eller fiskehelse? Vi søker etter deg som kan skape engasjement og spre interessant og balansert kunnskap om havbruksnæringen til alle – fra skolelever til statsråder. Pedagogisk utdanning eller annen relevant formidlingserfaring er ønskelig.

 

Vi søker deg som er nysgjerrig og holder deg oppdatert på hva som skjer både i og rundt havbruksnæringen, som kan se næringen i et samfunnsperspektiv og som kan formidle denne kunnskapen. Du må også kunne håndtere en rask båt med 12 passasjerer.

 

Vi søker etter en person som både er praktiker og teoretiker.

 

Våre formidlere skal ta med grupper gjennom en spesialutstilling ved Norges Fiskerimuseum og til sjøs ved visningsanlegget i Øygarden. Formidleren vi søker må være komfortabel med båt og sjø, og vil måtte tilegne seg nødvendig praktisk og formell kompetanse for å håndtere mindre, raske passasjerfartøy. Kurs/utdanning blir finansiert av museet.

 

Formidlingen skal være i drift fra høsten 2018 og være helårig.

Ønsker du ytterligere info. kan du søke på: http://aquavisning.no/

Lønn etter kvalifikasjoner. Tariffavtale innenfor Virke, HUK-området. Pensjonsavtale med KLP.

Du kan også ta kontakt med lederen ved Norges Fiskerimuseum, Gunnar Ellingsen på tlf. 928 13 091, eller direktøren for Museum Vest, Stig Stark-Johansen, på tlf. 924 14 887.

Søknaden sendes: personal@museumvest.no innen 1. nov.

 

Om arbeidsgiver:

Museum Vest er et konsolidert museum med sju avdelinger; Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla museum, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden,Nordsjøfartmuseet og Bjørn West museet. Museene har et særlig fokus på kystens historie i krigs- og fredstid. Museum Vest har vel 38 årsverk og er organisert som en stiftelse med eget styre.