Kildeliste

Kildeliste til artikler om Den tyske okkupasjonen av Bergen.

Kilder:

Grieg-Smith, Sven-Erik. De hvite englene (historien om Bjørn West). Bodoni, 2010

Sperbund, Halvor. Brennpunkt «Westküste». Bergen: Fagbokforlaget, 2004.

Sæveraas, Torgeir E. «‘Beton macht Geschichte’ Organisation Todt og utbyggingen av Festung Norwegen». Ph.d. - avhandling, NTNU, Det humanistiske fakultet, 2016.

Sæveraas, Torgeir E. «OT, Wehrmacht og byggingen av Festung Norwegen». Historisk tidsskrift 97, nr. 03 (7. september 2018): 189–205.

Faulkner et al. (2013): Northern European Overture to War, 1939-1941

Mathisen, Vigleik (2019): https://www.grind.no/midthordland/fjell/fjell-festning

Hatlehol, Gunnar D.. (2018) Einsatzgruppe Wiking og kampen om arbeidskraften 1942–1945. Historisk Tidsskrift (Norge). vol. 97 (3).

Hatlehol, Gunnar D.. (2018) Tvangsstyringen av arbeidslivet under hakekorset 1940–1945. Arbeiderhistorie. vol. 22.

Hatlehol, Gunnar D.. (2015) "Norwegeneinsatz" 1940-1945: Organisation Todts arbeidere i Norge og gradene av tvang. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2015.