Represalier i Telavåg

Samtidig som de britiske raidene mot den europeiske vestkysten tiltok i antall og styrke i løpet av 1941 og 1942 tok tyskerne i bruk nye virkemidler mot militær og politisk motstand i hele Vest-Europa. Reaksjonene ble tydelig skjerpet og inkluderte terror mot sivilbefolkningen.

Bildet over: Telavåg blir jevnet med jorden

Direkte gjengjeldelsesaksjoner mot sivile var ingen ny metode fra tyskerne i 1942, for eksempel var det ikke uvanlig å sette sivile hus i brann der man møtte litt ekstra motstand. Men i sin behandling av tilfeller der grensene mellom sivil motstand og militære operasjoner ble tåkete, utviklet etter hvert det nazistiske okkupasjonregimet en form for modus operandi hvor kald og kalkulert grusomhet ble satt i verk, som et pedagogisk virkemiddel mot motstand i den okkuperte befolkninga.

I 1942 i Telavåg på Sotra oppdaget en norsk Statspolitimann ved en tilfeldighet at det lå motstandsfolk i skjul i huset til Laurits og Marta Telle. I løpet av ettermiddagen 25. april fikk han meldt fra om dette til sine overordnede i Bergen, som gikk videre med informasjonen til det tyske sikkerhetspolitiet i byen, Gestapo. De reagerte raskt, og med håp om å gjennomføre en rask arrestasjon reiste flere gestapomenn og soldater, sammen med to norske statspolitimenn ut til Telavåg med motorbåt. De ankom tidlig om morgenen 26. april, omringet huset og tok seg inn. Antakelig mistenkte de at de ville komme over folk som var i ferd med å flykte fra landet, med båt over til Shetland. Såkalt Englandsfart var forbudt ved tysk forordning. Tyskerne mente at flyktningetrafikken vestover utgjorde et «samarbeid med Tysklands fiender», og dermed kunne straffes med døden.

Alt gikk etter planen, helt til de kom over sitt bytte på loftsrommet. Der lå det vitterlig to menn i skjul, men de var ikke ubevæpnede sivilister i ferd med å flykte til England. Snarere hadde de nettopp kommet andre veien. Fra Shetland til Norge, på militært oppdrag.

Mennene var Emil Hvaal og Arne Wærum, norske soldater på oppdrag fra den britiske organisasjonen SOE, Special Operations Executive, også kjent som Ministry of Ungentlemanly Warfare. Den samme organisasjonen som sto bak mange av de plagsomme sabotasjeraidene rundt omkring i det okkuperte Europa, inkludert flere i Norge. Stilt overfor de tyske inntrengerne, åpnet de to nordmennene ild. Etter en kort skuddveksling lå tre mennesker døde: to tyske gestapo-offiserer, og en norsk agent. Den andre nordmannen var hardt såret.

For tyskerne hadde situasjonen nå eskalert til å bli en svært alvorlig sak. En rask etterforskning med pinlig avhør av flere involverte kunne avsløre at flere i Telavåg var involvert i samarbeid med tyskernes militære fiender. I tillegg var to av deres egne drept. De kunne med rette hevde at krigens regler var brutt; her hadde skillelinjene mellom militære og sivile blitt overtrådt. Saken krevde gjengjeldelse.

Den tyske Rikskommisæren, Josef Terboven, ble raskt involvert i saken, og bestemte hvordan gjengjeldelsen skulle skje. Først ble 18 menn som var arrestert i samband med Englandsfart i Ålesund henrettet som sonofre. Deretter arresterte de alle i hele bygda. Først mennene i stridsdyktig alder, de mellom 16 og 60. De ble sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. 31 av dem omkom der. Deretter ble de resterende, kvinner, barn og eldre arrestert. Den eldste var 94 år, den yngste 4 måneder. De ble sendt i fangenskap. Først i Bergen, siden til Framnes i Hardanger. Til slutt satte tyske soldater i gang med en grundig og metodisk ødeleggelse av hele Telavåg. Hver eneste bygning ble jevnet med jorden og området ble erklært ulovlig.

Tyskerne sørget for å dokumentere arbeidet sitt godt – det finnes et stort fotomateriale fra ødeleggelsene – samt publisere hva de hadde gjort. Represalien skulle ikke være hemmelig. I stedet skulle det gjøres kjent blant den norske befolkningen hvilke konsekvenser samarbeid med fienden kunne få.

Etter krigen, mens okkupantens soldater fortsatt satt fanget på norsk jord, vendte de overlevende tilbake og gjenreiste Telavåg.

 Gjenreisingen av Telavåg

Bildet over: Gjenreisingen av Telavåg.