Vil du jobbe som museumspedagog?

Da kan du være aktuell for en av våre to 3-årige prosjektstillinger som museumspedagog. Den ene stillingen vil være knyttet til museets to avdelinger i Bergen; Norges Fiskerimuseum og Det Hanseatiske Museum. Den andre til museets avdeling på Herdla i Askøy.

Barn som padler utenfor Norges Fiskerimuseum.

De som blir ansatt vil få hovedansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av tilbudet for skoler og andre grupper. Pedagogene vil videre få en sentral rolle i arbeidet med å utvikle nye formidlingsopplegg. Utgangspunktet kan være museets kulturhistoriske kunnskapsbase, men også natur og omgivelser. Gjerne i en kombinasjon der historisk kunnskap knyttes opp mot dagens utfordringer knyttet til miljø og ressursforvaltning.

Norges Fiskerimuseum åpner 1. juni 2015 helt nye utstillinger som fyller tre sjøboder i Sandviken. Her vil fiskerinæringen og dens naturgrunnlag presenteres. Flere utstillinger kommer til de neste årene, blant annet et kunnskapslaboratorium der temaet er sjømat for fremtiden .

Det Hanseatiske museum på Bryggen er et av landets best besøkte museum, og er for tiden i fokus som arena for NRKs historiske realityserie Anno 1764 . Museet presenterer hanseatene historie, med fokus på kontoret i Bergen.

Herdla museum har fokus på øyas krigs- og forsvarshistorie, inkludert ansvaret for et fredet torpedobatteri fra den kalde krigen. Natur er det andre hovedfeltet, med særlig vekt på øyas spesielle geologi og rike fugleliv. Museet vil i 2016 flyttet inn i nye lokaler på Herdla fort.

Vi søker etter engasjerte og utadvendte personer som kan ta initiativ og jobbe selvstendig. Vi stiller krav om utdanning innen pedagogikk, helst med fordypning i naturfag/friluftsliv. Ellers vil museumspraksis, språkkunnskaper og kjennskap til skoleverket tillegges vekt. Begge stillingene er i 100 %. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. En vellykket prosjektperiode kan resultere i faste stillinger.

Lønn etter st. kode 1434 i Landsoverenskomsten for museer. 

Museet har tjenestepensjon i KLP og er tilsluttet Hovedorganisasjonen VIRKE.

Søknadsfrist 26. januar 2015

Søknad og eventuelle spørsmål kan sendes til direktør i Museum Vest, Stig Stark-Johansen på e-post: stig@museumvest.no