Kontaktinformasjon

Slik får du tak i oss:

Telefon: 53 00 61 00

E-post: post@museumvest.no

Besøksadresse administrasjon: Sandviksboder 20, tlf. 53 00 61 60

Postadresse: Sandviksbodene 20, 5035 Bergen

Personal kontakt: 63 00 61 41 eller personal@museumvest.no

Regnskap: Museumsvegen 9, 5337 Rong – tlf. 53 00 61 41

Fakturaadresse (hvis ikke annet er oppgitt): Museumsvegen 9, 5337 Rong eller regnskap@museumvest.no

Bankkonto: 3624.67.33877

Org.nr.: 987 669 586 MVA