Vil du jobbe hos oss?

Ledig stilling - historiker ved avdelingen Bergens Sjøfartsmuseum

Stiftelsen Museum Vest er en kulturhistorisk museumsorganisasjon bestående av syv avdelinger i Bergensregionen; Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla Museum, Fjell Festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet og Bjørn West Museet. 1. mai 2019 blir Bergens Sjøfartsmuseum konsolidert med Museum Vest. Museum Vest forteller om livet langs kysten og på havet. Vårt arbeid er knyttet til forvaltning, forskning, undervisning og formidling av temaer som kystkultur, sjøfart, fiskeri og havbruk, samt krig og okkupasjon fra fortid til samtid. Museum Vest har vel 60 årsverk (inkludert Bergens Sjøfartsmuseum) og er organisert som en stiftelse med eget styre.

Bergens Sjøfartsmuseum ble stiftet i 1921 og er et ledende formidlings-, forvaltnings- forsknings- og kompetansesenter i Norge for nasjonal og internasjonal sjøfartshistorie. Fra 1. mai 2019 blir museet den åttende avdelingen i Museum Vest som ledd i å skape et musealt tyngdepunkt for Norges forhold til havet.

Vi søker en engasjert og entusiastisk historiker som vil bli en del av et aktivt og levende fagmiljø.
Som historiker hos oss vil dine arbeidsoppgaver primært bestå av forskning, samt både skriftlig og muntlig formidling til et allment så vel som akademisk publikum. En av oppgavene vil være å innta rollen som redaktør for Sjøfartshistorisk årbok.

Det er viktig at du er både selvstendig og har gode samarbeidsevner, og at du har interesse av å ha dialog med andre fagmiljø.
Vi inviterer historikere både med og uten doktorgrad til å søke. Søkere med erfaring fra museum og dokumentert forskererfaring fra sjøfartshistoriske tema vil ha en fordel, men vi åpner også for at historikere med annen fagbakgrunn kan søke.

Vi tilbyr et godt kollegialt og faglig fellesskap, stor grad av faglig frihet og muligheten til å bidra til å forme museets forskningsmessige og faglige profil.
Stillingen inngår i Museum Vest, med kontorplass på Bergens Sjøfartsmuseum.

Stillingen blir lønnet etter avtale, basert på Landsoverenskomsten for museer. Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger om stillingen eller museets virksomhet kan innhentes hos:
avdelingsdirektør Per Kristian Sebak, tlf. 55 54 96 01 eller på www.sjofartsmuseum.no.
Søknad med vedlagt CV, inkludert oversikt over publikasjoner, sendes: personal@museumvest.no innen 2. mai 2019.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Ledig stilling - avdelingsleder for Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene

Stiftelsen Museum Vest er en kulturhistorisk museumsorganisasjon bestående av syv avdelinger i Bergensregionen; Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla Museum, Fjell Festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet og Bjørn West Museet. 1. mai 2019 blir Bergens Sjøfartsmuseum konsolidert med Museum Vest. Museum Vest forteller om livet langs kysten og på havet. Vårt arbeid er knyttet til forvaltning, forskning, undervisning og formidling av temaer som kystkultur, sjøfart, fiskeri og havbruk, samt krig og okkupasjon fra fortid til samtid. Museum Vest har vel 60 årsverk (inkludert Bergens Sjøfartsmuseum) og er organisert som en stiftelse med eget styre.

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene er en del av Verdensarvstedet Bryggen og er blant de best besøkte museer i Bergen. Det Hanseatiske Museum består av Finnegården fra 1704 og Murtasken fra 1879. Schøtstuene er et museumsanlegg fra 1938 og består av autentiske, kopierte og rekonstruerte schøtstuer fra Bryggen-gårdene. Museet er ansvarlig for formidlingen av Bergens hansahistorie. Det er fem faste ansatte ved avdelingen.

Vi søker en dreven og tydelig leder for et av våre mest unike kulturminner.

Det Hanseatiske Museum på Bryggen er stengt i minst seks år på grunn av rehabilitering, og Schøtstuene bygges opp som ny museumsarena. Fram til restaureringsprosessen er ferdig, skal også Det Hanseatiske Museum formes som museumsarena i samarbeid med kommunen og andre aktører. Avdelingslederen for Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene vil få ansvaret for å lede utviklingen og driften av en avdeling som er i en spennende omstillingsperiode.

Hovedoppgaver
• Lede museets formidling av en viktig del av Bergens og verdens kulturarv.
• Lede utviklingen og forvaltningen av museets samlinger og den videre utbyggingen av en forskningspraksis ved museet.
• Lede museets strategiske utvikling både faglig og kommersielt.
• Personal- og budsjettansvar for avdelingen.
• Sikre effektiv og målrettet drift, samt sikker og pålitelig økonomisk styring og rapportering.
• Være museets ansikt utad.
Søkeren bør ha kompetanse innen og erfaring fra ledelse, samt høyere utdanning innen historie, kulturvitenskap eller andre relevante fag.

Vi søker etter deg som har forståelse for museets samfunnsoppdrag, er målrettet og strukturert, har gode kommunikasjonsevner, og som har evne til samarbeid og nettverksbygging. Du kommuniserer tydelig og evner å samle de ansatte om felles mål gjennom en inkluderende lederstil. I en helhetlig vurdering vil evne til godt lederskap og faglig kompetanse vektlegges.
Stillingen blir lønnet etter avtale, basert på Landsoverenskomsten for museer. Pensjonsordning i KLP.

For ytterligere opplysninger kan du ta kontakt med avdelingsleder Gunnar Ellingsen, til: 928 13 091 eller administrasjonssjef Øyvind Stang, tlf: 474 62 168
Søknad med vedlagt CV sendes: personal@museumvest.no innen 2. mai 2019.

Vi ser frem til å høre fra deg!