Vil du jobbe hos oss?

Museum Vest søker ny direktør

Museum Vest søker en drivende leder som skaper engasjement og utvikling til å bli Norges fremste havmuseum!

Museum Vest står i spissen for en lang historie om utnyttelsen av ressursene i havet, handel og sjøfart, kystens kulturhistorie og formidling av kampen mot tysk okkupasjon på Vestlandet. Museet er en organisasjon i utvikling med spennende oppgaver der god virksomhetsledelse, videreutvikling av fagmiljøet og utvikling av tilbudet til publikum vil stå i fokus.

Vi ser etter en leder som kan stå i spissen for arbeidet med å videreutvikle museet til Norges fremste havmuseum. Vi ser etter en trygg og tydelig leder som evner å skape godt samarbeid og arbeide strategisk. Du bør ha høyere utdannelse, gode resultater som leder og gjerne erfaring fra kultursektoren.

Les mer og søk på stillingen HER.

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene søker ny leder

Er du den nye lederen på Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene? Vi søker etter en tydelig, inkluderende og trygg leder som har forståelse for museets samfunnsoppdrag, er målrettet og kommuniserer godt.

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene er en del av Verdensarvstedet Bryggen og er blant de best besøkte museer i Bergen. Det Hanseatiske Museum er under rehabilitering i regi av Bergen kommune de neste seks årene og skal utvikles til å bli et enda bedre tilbud i Bergen, både på innhold og bygningsmasse. I mellomtiden bygges Schøtstuene opp som en spennende museumsarena.

Våre nye Leder skal stå i spissen for museets del av arbeidet frem mot et ferdig rehabilitert verdensarvbygg, samt skape spennende museumsopplevelser i Schøtstuene. Vi søker etter en tydelig, inkluderende og trygg leder som har forståelse for museets samfunnsoppdrag, er målrettet og kommuniserer godt. Les mer og søk på stillingen HER.

Sommervikarer - museumsvert/guide med oppstart snarest

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene søker sommervikarer som byr på seg selv, deler av sin kompetanse, og bidrar til en kultur hvor vi sammen arbeider for å tilby den beste formidling til våre besøkende!

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene er en del av Verdensarvstedet Bryggen og er blant de best besøkte museer i Bergen. Det Hanseatiske Museum består av Schøtstuene, Finnegården fra 1704 og Murtasken fra 1879. Schøtstuene er et museumsanlegg fra 1938 og består av autentiske, kopierte og rekonstruerte schøtstuer fra Bryggen-gårdene. Museet er en del av Museum Vest og er ansvarlig for formidlingen av Bergens hansahistorie.

Hovedoppgaver:
• Daglige omvisninger på to-tre ulike språk
• Salg av billetter og butikkvarer
• Informasjon i resepsjon
• Kassaoppgjør
• Andre forefallende oppgaver

Søker har følgende kvalifikasjoner:
• Er salg- og serviceinnstilt
• Har god formidlingsevne
• Har gode språkkunnskapar – henholdsvis norsk, engelsk og ett annet fremmedspråk (tysk, fransk, spansk).
• Har interesse for kulturhistorie

Det vil ansettes flere museumsverter/guider i både heltids- og deltidsstillinger. Oppstart snarest. Intervjuer vil avholdes fortløpende.

Søknadsbrev med vedlagt CV sendes: irene.alvheim@museumvest.no snarest.

Stillingen inneber jobb hverdager og/eller helg. Opplæring vil bli gitt. Tarifflønn,
pensjonsordning i KLP.

Er du som oss - interessert i mennesker, historie og med et engasjement for formidling?
Da ser vi frem til å høre fra deg!

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Irene N. Alvheim, tlf: 922 90 161