Maritim arkeolog

Bergens Sjøfartsmuseum søker maritim arkeolog i 100 % fast stilling. Stillingen er en av tre arkeologer ved avdelingen

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Arkeologien forvalter marine kulturminner i Vestland fylke og på Sunnmøre.

Museum Vest har tre målsetninger for den arkeologiske virksomheten:

 • Forvalte kulturminner under vann og statens eiendomsrett til disse, samt å undersøke og registrere kulturminner.
 • Vurdere om marine kulturminner blir truet ved planer og tiltak i sjø og vassdrag.
 • Formidle kunnskaper om og skape gode holdninger til marine kulturminner.

 

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil få oppgaver knyttet til saksbehandling og feltarbeid innen maritim arkeologi:

 • Behandle arealplaner og tiltak i sjø og vassdrag, samt avgi uttale til relevante offentlige myndigheter
 • Undersøke og behandle funnmeldinger
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere arkeologisk feltarbeid
 • Utadrettet formidlingsaktiviteter - muntlig og skriftlig
 • Ved behov bistå med øvrige museumsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Master i arkeologi
 • Erfaring innen kulturminneforvaltning, saksbehandling og kjennskap til forvaltningsdistriktet
 • Grunnleggende kjennskap til GIS
 • Yrkesdykker klasse A eller B
 • Førerkort klasse B, helst med tilhenger
 • Fungerer godt i små grupper
 • Selvstendig og nøyaktig
 • Personlig egnethet
 • Gode skriftlige ferdigheter i og kunne forholde seg til gjeldende målform

 

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn iht. Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner
 • Pensjonsordning i KLP
 • Det må påregnes en del reising i jobben

 

Spørsmål om stillingen
For ytterligere opplysninger kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Per Kristian Sebak på e-post, per.sebak@museumvest.no eller på tlf. 55 54 96 01.

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknadsskjema kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220 eller kundeservice@jobbnorge.no på hverdager mellom 08.00-16.00.

 

Søknader må sendes gjennom Jobbnorge - søk her.