Museum Vest søker museumsverter til flere hel- og delstillinger

Museum Vest søker engasjerte og kunnskapsrike museumsverter som byr på seg selv, deler av sin kompetanse, og bidrar til å gi våre besøkende den beste museumsopplevelsen!

Vi har behov for nye medarbeidere ved Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum og Storeblå Visningssenter for Havbruk.

Hovedoppgaver:
• Omvisninger på tre-fem ulike språk
• Salg av billetter og butikkvarer
• Resepsjonsarbeid
• Andre forefallende oppgaver

Søkere forventes å:
• være salg- og serviceinnstilt
• like å omgås med andre mennesker
• ha god formidlingsevne
• ha gode språkkunnskaper – henholdsvis flytende norsk og engelsk, samt flytende i ett av disse tre: tysk, fransk, spansk.
• ha interesse for og kunnskap om kultur- og lokalhistorie, og gjerne kunne vise til utdanning innen relevante fag

Har du et ønske om ett eller flere arbeidssteder, oppfordrer vi til å gi uttrykk for dette. Vi forbeholder oss likevel retten til å disponere personalressurser etter museets behov.

Stillingen innebærer jobb hverdager og/eller helg. Uniform er påkrevd. Opplæring vil bli gitt. Tarifflønn, pensjonsordning i KLP.

Oppstart mai 2020. Intervjuer vil avholdes fortløpende. Søknadsbrev med vedlagt CV sendes til: hansafisk@museumvest.no snarest.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Det Hanseatiske Musuem og Schøtstuene/Tom Hellers, tlf: 53 00 61 06
Norges Fiskerimuseum/Rita Grøtte , tlf: 53 00 61 60

Museum Vest tilbyr en innholdsrik og spennende arbeidshverdag med hyggelige kolleger. Er du som oss - interessert i mennesker, historie og med et engasjement for formidling? Da ser vi frem til å høre fra deg!

 

Utfyllende informasjon om arbeidssteder og oppgaver:

Norges Fiskerimuseum og Storeblå Visningssenter for Havbruk 
Arbeidsperiode: 01.05-30.09.2020. Oppstart medio april 2020 på Storeblå.

Norges Fiskerimuseum er et godt besøkt museum om sommeren. Museet tilbyr moderne utstillinger og interaktive aktiviteter. Teknisk forståelse vektlegges derfor. Det er spesielt populært blant barnefamilier, skoleklasser og barnehager. Norges Fiskerimuseum er et aktivt museum med flere uteaktiviteter (utleie av miljøkajakk, robåter etc.). Som vert må du sette pris på, samt kunne håndtere, en variert arbeidshverdag. Daglige omvisninger på engelsk og norsk i sommersesong.

Som ansatt ved Norges Fiskerimusuem vil du også arbeide på Storeblå. Storeblå er vårt nye visningssenter for havbruk og er et samarbeid mellom Norges Fiskerimuseum og sjømatselskapet Lerøy. Storeblå tilbyr en høyteknologisk utstilling og visningsturer til havbruksanlegg. Senteret er lokalisert i Sandviken og åpner i april 2020.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:
• Resepsjon
• Salg av billetter
• Museumsbutikk
• Omvisning
• Teknisk vedlikehold utstillinger
• Forfallende oppgaver
• Booking visningsturer
• Interesse for/utdanning innen marinbiologi og havbruk vektlegges

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene
Arbeidsperiode: 01.05-30.09.2020

Det Hanseatiske Musuem og Schøtstuene er en av våre travleste museumsarenaer. I sommersesong tar vi imot et stort antall turister og lokale, og du må kunne håndtere et høyt arbeidstempo. Museet har daglige omvisninger som starter på Schøtstuene, går gjennom Bryggen og ender opp på Midthuset. Omvisningene er på engelsk og norsk hele året, i tillegg til spansk, fransk og tysk i peroioden 15.6-15.8. Omvisningene har en varighet på ca. 40 min. Gode språkkunnskaper forutsettes. Museet tilbyr også kontinuerlige 10-minutters introduksjoner på Schøtstuene gjennom hele dagen.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:
• Faste omvisninger på engelsk, norsk, spansk, fransk og tysk
• Salg av billetter, resepsjonsoppgaver etc.
• Forefallende oppgaver