Vil du formidle om havbruk?

Vil du jobbe som formidler i 100% fast stilling på et visningsanlegg for havbruk? Da ser vi frem til å høre fra deg!  

Museum Vest, ved Norges Fiskerimuseum, har inngått et samarbeid med Lerøy Vest AS som har fått en visningskonsesjon. Museet skal være ansvarlig for formidlingen, og legge til rette for at publikum skal få se og lære mer om norsk havbruksnæring, både på sjø og land. Ambisjonene er at dette skal bli det faglig fremste og best besøkte visningsanlegget i landet.

Museet søker en person som er en dyktig formidler og som har særlig innsikt i havbruk fra et samfunnsperspektiv. Har du relevant høyere utdanning eller erfaring knyttet til havbruks- og fiskerinæringens forvaltning, økonomi, bærekraft eller samfunnsrolle? Vi søker etter deg som kan skape engasjement og spre interessant og balansert kunnskap om havbruksnæringen til alle målgrupper – fra skolelever til statsråder. Du vil bli en del av et tverrfaglig team som gir de besøkende ny innsikt i havbruk. Erfaring fra museumsformidling, pedagogisk utdanning eller annen relevant formidlingserfaring er ønskelig. Vi legger vekt på personlige egenskaper som passer for både formidlingen og arbeidsmiljøet.

Du må også kunne håndtere en rask båt med 12 passasjerer. Våre formidlere skal ta med grupper gjennom en spesialutstilling ved Norges Fiskerimuseum og videre til sjøs ved et visningsanlegg i nærområdet. Formidleren vi søker må være komfortabel med båt og sjø, og vil måtte tilegne seg nødvendig praktisk og formell kompetanse for å håndtere mindre, raske passasjerfartøy. Slik kursing blir finansiert av arbeidsgiver.

Formidlingen vil være helårig. Noe ukurant arbeidstid må påregnes.

Ønsker du ytterligere informasjon om visningssentre for havbruk, gå til http://aquavisning.no/

Lønn etter kvalifikasjoner. Tariffavtale innenfor Virke, HUK-området. Pensjonsavtale med KLP.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder ved Norges Fiskerimuseum, Gunnar Ellingsen, tlf. 928 13 091, eller formidlingsleder Gitte Bastiansen, tlf. 988 15 071.

Søknaden sendes: personal@museumvest.no innen 1. April 2019.