Havstrilen 2021 er nå tilgjengelig!

I årets utgave Havstrilen finner du unike historier og fortellinger om, med og av havstriler/folket i Øygarden kommune, rikt illustrert med foto, tegninger og kart. 

Redaktørene i Havstrilen: Vigleik R. Mathisen (Fjell Festning), Bjørg Christophersen (Kystmuseet i Øygarden) og Jenny Heggvik (Nordsjøfartmuseet).

Gjennom 130 sider finner du 14 artikler med tema som rutebåter og stoppesteder, epidemier og pandemier, brudeferd på strilelandet, Perler i Nordsjøløypa, fem årstall og to bokstaver og den siste Shetlandsfareren/​det siste medlemmet av Shetlandsgjengen.

Om årets utgave

Havstrilen er en kulturhistorisk årbok for Øygarden og et samarbeid mellom Nordsjøfartmuseet i Telavåg, Kystmuseet i Øygarden, Fjell Festning og de tre soge- og kulturminnelagene i Sund, Fjell og Øygarden. Havstrilen koster kr. 250,- og fås kjøpt hos Museum Vest sine museer og bokhandlerne Norli, Ark på Sartor og andre nærbutikker. Det er stor spennvidde i artiklene i årets utgave av Havstrilen, men de omhandler alle Øygarden og folket her.

- For oss tre museer i regionen er det viktig at lokale skribenter og ande interesserte får en mulighet til å publisere artikler i årboka. På den måten får vi fram viktige sider ved livet ved kysten i fortid og nåtid, sier redaktør og leder for Nordsjøfartmuseet Jenny Heggvik.

Bilde av 17 av årets bidragsytere til årets utgave av Havstrilen
Bakerst fra venstre: Per Søfteland (Bodoni), Bjørg Christophersen (Kystmuseet i Øygarden), Marianne Lindgren (Kystmuseet i Øygarden), Jostein Knudsen (Båtsamlingen til Kystmuseet i Øygarden), Margrethe Kallestad og (Nordsjøfartmuseet) og Åshild Nordstrand (Sund sogelag og språkvasker). I midten: Asbjørn Havneraas (bidragsyter), Jarle Sælensminde (bidragsyter), Vigleik Mathisen (Fjell Festning), Trygve Fjeldstad (bidragsyter). Foran: Jan Hanchen Michelsen (grafisk formigiver), Jenny Heggvik (Nordsjøfartmuseet), Gudveig Lillebø (bidragsyter og Fjell kulturminelag), Hans Kristian Bukholm (bidragsyter), Oskar Mikkelsen (bidragsyter), Laila Klemetsaune (bidragsyter) og Øyvind Stang (Museum Vest).

Kystmuseet 25 år

I anledning Kystmuseets 25-års jubileum har Jostein Knutsen skrevet om den store båtsamlingen der som nå teller omtrent 30 båter.

Kystmuseets leder, Bjørg Christophersen, skriver om eldre bryllupstradisjoner og den store kontrasten mellom det grå hverdagslivet på strilelandet og de store bryllupsfestene som kunne vare i flere dager, mens Halvor Skurtveit skriver om Brudekronen fra Søre Ekrhovda og tradisjonene som kan gå tilbake til 1400-tallet. Mer om strilebryllup og tradisjoner finner du i utstillingen Vil du gifte deg Anna? på Kystmuseet i Øygarden.

Pest eller kolera? 

Det er stor relevans i artikkelen til Yngve Nedrebø. Han skriver om sykdommer i eldre tider som både pest, dysenteri og kolera, sett fra Ytre Herdla og Hjelma.

Om personene 

Gudveig Lillebø skriver om lakseeventyret til familien Sekkingstad og Kirsten Øvretveit Ness om Johannes Færø fra Steinsland og hans heltemodige innsats under krigen. Jakob Strandheim var den siste gjenlevende av shetlandsfarerne og hans nevø Nils Torsvik hedrer han i sin artikkel Siste reis for den siste shetlandsfareren.

Bilde av årets utgave av heftet Havstrilen

Kuriositetene

I årets Havstrilen finner du også en liten kuriositet; artikkelen Fem årstall og to bokstaver. Jarle Sælensminde prøver å løse mysteriet som er hugget inn i fjellsiden vest for Stordalen i Sund. Kanskje er det noen der ute som sitter på løsningen?

Hans Kr. Bukholm sin artikkel om Golten landnotlag inneholder direkte avskrift fra et lydbåndopptak med Endre Golten spilt inn i 1972. NB! Avskriften er på dialekt.

Trekkspillet har lenge vært populært og Asbjørn Havneraas var med å starte Sund Trekkspillklubb i 1980. Han skriver om 40 år med spilling, konserter og konkurranser.

Det er 40 år siden rutebåten sluttet å gå, men Magne Blom, Trygve Fjeldstad og Oskar Mikkelsen deler noen av minnene fra den gang Tjeldstø var et knutepunkt, i artikkelen Rutebåter og stoppesteder i Ytre Herdla og Hjelma.

Om kultur, natur og kirker 

Nye PiN (Perler i Nordsjøløypa) skulle revitalisere og videreutvikle det som først var et samarbeidsprosjekt i regi av Riksantikvarens verdiskapningsprogram på kulturminneområdet. Laila Klemetsaune skriver om ønsket å kombinere kulturarv og friluftsliv og hva prosjektet har gjort og oppnådd.

Harald Nordstrand skriver blant annet om historie, tradisjoner, Middagsberget og Likhedlo i artikkelen Kirkeveier i Strandakrinsen gjennom 800 år.

Bedehuset på Blom, som ble revet i september i fjor, var arbeidet fram av en håndfull bygdekvinner, skriver Lajla Blom i en liten nekrolog.