Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum er offisielt spleiset!

Sammenslåingen av Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum er formalisert. Det ble torsdag markert med stor feiring «på dekk».

Øverst f.v.: Per Kristian Sebak (direktør, Bergens Sjøfartsmuseum), Kjell Haaland (nestleder KIRU, Hordaland fylkeskommune), Bjørn Sjaastad (styreleder, Bergens Sjøfartsmuseum). Nederst f.v.: Frida Blomgren (statssektretær, Kulturdepartementet) Jenny Heggvik (konst. direktør, Museum Vest), Ruth Brudvik (styreleder, Museum Vest), Marte Mjøs Pedersen (ordfører, Bergen kommune.

Torsdag 9.mai samlet gode kolleger, samarbeidspartnere og viktige støttespillere seg «på dekk» på Bergens Sjøfartsmuseum for å markere anledningen. God stemning, rød løper, heiste flagg, flotte taler og vakker musikk la grunnlaget for en svært vellykket feiring.

Spleiset på dekk

Underveis i programmet fikk representanter fra stat, kommune og fylke ta del i å lage en felles spleiseknute ledet av repslager ved Hardanger Fartøyvernsenter Ingunn Undrum. Tauspleisen skulle symbolisere sammenslåingen og det sterke samarbeidet museene imellom. Ved slutten av programmet nærmet det seg en fullstendig spleis, og direktører og styreledere fra begge museene tok i et siste tak. Den fullførte spleisen ble markert med trompetfanfare og stor applaus fra publikum.

Ser frem til fortsettelsen

Bergens Sjøfartsmuseum er den åttende avdelingen i Museum Vest, som fra tidligere inkluderer Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla Museum, Fjell Festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet og Bjørn West museet. Med det nye tilskuddet blir Museum Vest et av Hordalands best besøkte museer.


- Gjennom godt samarbeid vil vi jobbe mot å nå våre felles mål og bli et enda større museum! Vi gleder oss til fortsettelsen, sier en fornøyd konstituert direktør Jenny Heggvik.

Avdelingsdirektør ved Bergens Sjøfartsmuseum, Per Kristian Sebak er enig.

Dette er en stor dag! Sammen vil vi bli en sentral formidler av livet langs kysten og på havet, og gi Norges sjøfartshistorie en sterkere fortellerstemme.