One Ocean Expedition

Fredag 20. august 2021 kaster Statsraad Lehmkuhl loss fra Arendal og legger ut på jordomseilingen One Ocean Expedition. I løpet av den 20 måneder lange turen skal skipet innom 36 havner over hele jordkloden. Statsraaden skal i tillegg til å være det skoleskipet det alltid har vært også være et forskningsfartøy. Det er montert masse utstyr både over og under sjølinjen som skal samle inn data om hvordan vi mennesker påvirker havet. Jordomseilingen skal samle studenter, forskere og ledere over hele verden og flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner er involverte i tillegg til næringsliv og statsforvaltning. Ekspedisjonen er også knyttet til FNs tiår for havforskning.

Lise Bjørnen, museumspedagog Norges Fiskerimuseum, Fotograf - Siri Giil Rolland

One Ocean Expedition

Fredag 20. august 2021 kaster Statsraad Lehmkuhl loss fra Arendal og legger ut på jordomseilingen One Ocean Expedition. I løpet av den 20 måneder lange turen skal skipet innom 36 havner over hele jordkloden. Statsraaden skal i tillegg til å være det skoleskipet det alltid har vært også være et forskningsfartøy. Det er montert masse utstyr både over og under sjølinjen som skal samle inn data om hvordan vi mennesker påvirker havet. Jordomseilingen skal samle studenter, forskere og ledere over hele verden og flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner er involverte i tillegg til næringsliv og statsforvaltning. Ekspedisjonen er også knyttet til FNs tiår for havforskning. 

Forskningsformidling

Lise Bjørnen er museumspedagog ved Norges Fiskerimuseum og Lilli Ingvaldsen jobber som konservator ved Bergens Sjøfartsmuseum. De forteller hvordan de og Museum Vest ønsker å bruke resultater og erfaringer fra ekspedisjonen i egen formidling.

- Vi vil trekke linjene både til havforskningen og til selve Statsraaden. Vi ser nå litt på de tekniske løsningene om hvordan vi best kan videreformidle data og erfaringer fra ekspedisjonen. 

Havforskning → Norges Fiskerimuseum

Lise Bjørnen, museumspedagog ved Norges Fiskerimuseum
Formidler Lise Bjørnen utenfor 1700-talls sjøboden som huser Norges Fiskerimuseum i Sandviken.

En del av forskningen som gjøres på ekspedisjonen kan knyttet til havforskning generelt og spesielt til utstillingen 'Verden under vann' på Norges Fiskerimuseum. Hele 71% av kloden er dekket av vann og den den høyteknologiske og scenografiske utstillingen på museet gir deg følelsen av å bevege deg under vann og bli kjent med mangfoldet.

- Vi har et stort fokus på både forskningshistorie og ressursbruk, også viktige deler av One Ocean Expedition, forteller Lise.

Hun forteller videre at museet fokuserer på bærekraftig ressursbruk av havet i et historisk perspektiv. One Ocean Expedition har blant annet som mål å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om den viktige rollen havet har for en bærekraftig utvikling globalt.

I utstillingen 'Verden under vann' fortelles historien om de biologiske og fysiske forholdene som gjør havet utenfor Norge så rikt på fisk, og om de norske pionerene innen havforskning.

- Det blir spennende å kunne formidle om denne ekspedisjonen, der havforskerne benytter helt moderne forskningsmetoder og teknologi på et over hundre år gammelt seilskip. Og knytte det som skjer om bord opp mot våre utstillinger og gjenstander vi har i samlingene. 

Statsraad Lehmkuhl → Bergens Sjøfartsmuseum


Konservator Lilli Ingvaldsen Statsraad Lehmkuhls dekkshus på Bergens Sjøfartsmuseum.

Bergens Sjøfartsmuseum har en litt annen kobling til ekspedisjonen. Visste du at det originale dekkshuset fra Statsraad Lehmkuhl står utstilt på museet? Her kan den besøkende gå inn, kjenne på atmosfæren, og kikke nærmere på radiorommet eller losens lugar. Lilli Ingvaldsen er konservator og formidler ved museet:

- Våre besøkende vil se at det er stor forskjell på instrumentene i det gamle dekkshuset og de høyteknologiske instrumentene Statsraaden er utstyrt med på denne ekspedisjonen. Det er fantastisk at Statsraaden, et skoleskip som er bygget i 1914, skal gjennomføre en slik reise og et slik oppdrag. Vi gleder oss til å følge ferden, og kommer til å ha et ekstra øye på hvordan Statsraaden vil fungere under de ulike forhold og situasjoner som venter. Dette blir som å oppleve seilskutetiden "live".