Statsministeren åpnet visningssenter for havbruk

Storeblå Visningssenter for Havbruk ligger i Sandviken i Bergen og er et samarbeid mellom Norges Fiskerimuseum og sjømatselskapet Lerøy. 
Her tilbys kunnskap til skoleelever, turister og lokale. Tilbudet inkluderer også turer til havbruksanlegg utenfor Bergen. Statsminister Erna Solberg åpnet i dag visningssenteret.

 

Storeblå rommer en ny, heldigital utstilling der besøkende blir invitert til å reflektere om havbruk. Senteret har som mål at besøkende skal lære mer om havbruk, sette havbruk inn i en større sammenheng, og gjøre sine egne refleksjoner.  

I vårt undervisningslaboratorium tilbyr vi et tverrfaglig undervisningsopplegg til skoleklasser. Undervisningen er tilpasset kompetansemålene i nye læreplaner. Her får elevene være havbruksforskere for en dag og utføre ulike praktiske aktiviteter som disseksjon av fisk. 

På RIB-turer til havbruksanlegg i Øygarden eller Austevoll kan besøkende se nærmere på hvordan laks, ørret og tare produseres i en av landets største næringer.