To blir til ett

Bergens Sjøfartsmuseum og Museum Vest har stødig kurs mot et spennende samarbeid og et enda bedre museumstilbud. De siste detaljene i avtalen er nå på plass, og 1.mai er sammenslåingen av museene et faktum. 

F.v.: Jenny Heggvik (konst. direktør, Museum Vest), Ruth Brudvik (styreleder, Museum Vest), Bjørn Sjaastad (styreleder, Bergens Sjøfartsmuseum) og Per Kristian Sebak (direktør, Bergens Sjøfartsmuseum)

Sammenslåingen vil markeres til våren, og direktørene for de to museene ser frem til et godt samarbeid og store faglige fordeler.

- Endelig er vi i mål! Vi gleder oss over å bli større og sterkere, og har en ambisjon om å bli det best besøkte museet på Vestlandet, sier en fornøyd Jenny Heggvik, konstituert direktør ved Museum Vest.

Et mål for konsolideringen er at museene sammen skal skape et nasjonalt tyngdepunkt for Norges forhold til havet. 

- Norges omfattende sjøfartshistorie trenger en sterkere fortellerstemme. Sammen vil vi bli en sentral forvalter av en av de aller viktigste kapitlene av vår historie, nemlig havet, påpeker Per Kristian Sebak, direktør ved Bergens Sjøfartsmuseum.