Hvem er vi

Stiftelsen Museum Vest ble etablert i 2005 som et resultat av den nasjonale musemsreformen. Reformen har hatt som målsetning å styrke museene gjennom å etablere større og mer robuste enheter. I utgangspunktet omfattet den nye stiftelsen følgende institusjoner: Norges Fiskerimuseum, Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Kystmuseet i Øygarden, Herdla Museum, Nordsjøfartmuseet og Fjell festning. Fra og med 2016 sluttet Bjørn West Museet seg også til konsolideringen og 1.mai 2019 ble også Bergens Sjøfartsmuseum ny avdeling i Museum Vest.

Styret for Museum Vest er sammensatt av representanter fra de ulike avdelingene (kommunene). Samtidig har avdelingene opprettholdt et eget eierstyrene, noe som er en konsekvens av at det er driftsansvaret som er overført Museum Vest, mens eiendomsretten til bygninger og samlinger fremdeles ligger hos de opprinnelige eierne (kommunen eller en eierstiftelse).

Museum Vest fungerer som et regionmuseum for kommunene Austevoll, Øygarden, Askøy og på noen felt også for Bergen. På samme tid er Museum Vest et temamuseum der den faglige profilen er en sammenfatning av de ulike avdelingenes spesialfelt. Denne profilen kan sammenfattes under følgende tre overskrifter:

• Fiskeri og havbruk, fiskeforedling og fiskehandel. Herunder hanseatenes historie.

• Krig og okkupasjon, forsvar og menneskerettigheter.

• Kystkultur med særlig fokus på et energiperspektiv.

På disse fagområdene har museet ambisjoner utover det regionale nivået. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at Museum Vest har påtatt seg et nasjonalt nettverksansvar for fagområdet fiskeri og kystkultur, etter forespørsel fra Kulturrådet.

Museum Vest er organisert etter en modell der driftsansvaret er knyttet til de enkelte avdelingene som også har sitt eget driftsbudsjett. Samtidig er en rekke funksjoner som personal, regnskap og markedsføring organisert som fellestjenester. De ansatte jobber mye på tvers av avdelingene, i ulike faggrupper, med ansvar for formidling, samlinger, markedsføring etc. Museum Vest har en felles direktør.