Styret i Museum Vest

Styret er sammensatt av representanter fra styrene til de ulike museene, i tillegg til direktør i Museum Vest og en ansatterepresentant, også fra Museum Vest.

Navn

Verv

Kommune

Vara

 Valgperiode

 Ruth Sølvi Brudvik  

 

 

styreleder

Bergen

Rigmor Heggdal

2015-2019

 Børge Haugetun

 

 

nestleder

Øygarden

 

2015-2019

 

Aud Karin Oen

 

 

styremedlem

 HFK

Johannes Kobbeltveit (SP)

2015-2019

 

Rafael Cobo Garrido

 

 

styremedlem

Askøy

Stian Davies

 

2015-2019

 

 Birger Wergeland

styremedlem

Masfjorden   

Sigmund Vikane

 

 

2015-2019

 

 Tove Berge

 

 

styremedlem

Norges fiskerimus.

 

2015-2019

 

 Odd Bjarne Skogestad

 

 

nestleder

Fjell

Austevoll komm.

2015-2019

 

Kjell Arve Vorland

 

 

styremedlem

Sund

Kari-Anne Landro

2015-2019

 

 Gunnar Furre

 

 

Ansattesrepr.

 

Marianne Lindgren

2015-2019

 

 Bjørn Sjaastad

 

styremedlem

 

 

 

Camilla Brauseth

 

varamedlem