Våre samlinger

Samlingene

Museum Vest har omfattende samlinger av gjenstander, foto, arkiv, bøker, audiovisuelt materiale og kulturhistoriske bygninger. Vi ønsker at så mye som mulig skal være tilgjengelige for publikum.

Deler av samlingene finnes i utstillingene våre, og på Digitalt Museum legger vi også ut gjenstander og foto som befinner seg på magasin. Samlingene på Digitalt museum finner du her.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om samlingene våre, enten direkte med det enkelte museum eller med fagsjef for forvaltning, Lisa Amalie Elle, tlf: 930 48 684 e-post: lisa.elle@museumvest.no.  

Har du en gjenstand, foto eller annet du tror kan være av interesse for museet? Vi vil i så fall gjerne høre fra deg. Slike henvendelser blir behandlet i en inntakskomité, og tilbudet vurderes opp mot våre innsamlingsområder og eksisterende innhold i samlingene.

Museum Vests arbeid med samlingene er forankret i Plan for samlingsforvaltning 2022-2025.